ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/32383/22275/728/406

Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου “Μαγούλα Αρτεσιανού”, Т.К. Αρτεσιανού, Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή