ΦΕΚ 438/Β/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 53339

Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (2) δύο περιοχές της Νήσου Νάξου, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.(1)

Επιστροφή