ΦΕΚ 542/Β/16.02.2018

  • 20 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 1024

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017. (1)

Επιστροφή