ΦΕΚ 483/Β/16.02.2018

  • 20 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ80/5496/18

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές- Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα εντός χερσαίας ζώνης Σκάλας Ωρωπού.(2)

Επιστροφή