ΦΕΚ 608/Β/22.02.2018

  • 23 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 515

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Προσοτσάνης.(3)

Επιστροφή