ΦΕΚ 603/Β/22.02.2018

  • 23 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 2704

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).(1)

Επιστροφή