ΦΕΚ 89/Δ/22.02.2018

  • 26 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 10/3963

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νέας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.(1)

Επιστροφή