ΦΕΚ 89/Δ/22.02.2018

  • 26 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 10/3782

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Μάμα του Δήμου Ν. Προποντίδας».(2)

Επιστροφή