ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/22.02.2018

  • 26 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 05-02-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Ν. Βοιωτίας) στην περιοχή Σκριπούς, εντός του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Νομού Βοιωτίας, επιβολή προκηπίου και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή