ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 27 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3615/16

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), στη θέση «Τζιτζιφές – Παράδεισος» εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης.(3)

Επιστροφή