ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 27 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 392

Τροποποίηση χρήσης χώρου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (Πνευματικό Κέντρο) σε οικοδομήσιμο, με παράλληλη τροποποίηση αλλαγής χρήσης τμήματος Ο.Τ (ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου) σε Κοινόχρηστο Χώρο.(2)

Επιστροφή