ΦΕΚ 43/Α/09.03.2018

  • 09 Μαρτίου 2018

Απόφ. Αριθμ. πράξης 3 της 7-3-2018

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων της απαλλοτρίωσης ακινήτων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας».(1)

Επιστροφή