ΦΕΚ 65/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 17268

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ» Δ.Ε. Πλατρειθία Δ. Ιθάκης Νήσου Ιθάκης.(1)

Επιστροφή