ΦΕΚ 58/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 15917

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΣΚΕΠΑΣΤΟ-ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ» Δ.Ε. Μελιτειέων του Δ.  Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας.(1)

Επιστροφή