ΦΕΚ 57/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 15920

Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίαςστην θέση «Περιμετρικά της Χερσονήσου Νησί(Από Λιμάνι έως Ατσίγγανο)» της Τ.Κ. Παράλιου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας.(1)

Επιστροφή