ΦΕΚ 53/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 1473

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση Ξυλοκερατιά νήσου Μήλου νομού Κυκλάδων.(1)

Επιστροφή