ΦΕΚ 52/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 320509

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων και τοπικής κοινότητας Αρίας, δημοτικής ενότητας Ναυπλιέων, δήμου Ναυπλιέων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή