ΦΕΚ 50/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 203739

Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλωντων προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων -Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)}.(1)

Επιστροφή