ΦΕΚ 481/Β/15.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429

Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης.(1)

Επιστροφή