ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426

Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.(2)

Επιστροφή