ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427

Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών.(1)

Επιστροφή