ΦΕΚ 478/Β/15.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. Φ25α/20871/Δ4

Συμπληρωματικός καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικώνμονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2017-18.(1)

Επιστροφή