ΦΕΚ 473/Β/14.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 577

Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πέλλας/Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την διαχείριση πράξεων.(1)

Επιστροφή