ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 574

Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014- 2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την διαχείριση πράξεων. (3)

Επιστροφή