ΦΕΚ 47/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 03-01-18

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Κόρμπι» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης -Βούλας- Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής).(1)

Επιστροφή