ΦΕΚ 45/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 6798

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΠΛΑΚΑ» Τ.Κ. Γενίου, Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή