ΦΕΚ 42/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 16

Επανακαθορισμός αιγιαλού-παραλίας και καθορισμός παλαιού αιγιαλού στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Άρβης Δήμου Βιάννου Ν. Ηρακλείου.(1)

Επιστροφή