ΦΕΚ 41/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 2806

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού και τον καθορισμό ζώνης παραλίας στην παραλιακή περιοχή του όρμου «SunWing», στη Ρένη, Δ.Κ. Κοσκινού, Δήμου Ρόδου, της Νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή