ΦΕΚ 39/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 319830

Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή