ΦΕΚ 38/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 2486/2017

Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων - λυμάτων των Δ.Κ. Καναλακίου και Τ.Κ. Αμμουδιάς, Τ.Κ. Χόχλας Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας - Καθορισμός ανωτέρας τάξης χρήσης υδάτων.(3)

Επιστροφή