ΦΕΚ 38/Δ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 320352

Μερική κύρωση δασικού χάρτη για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλιών, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή