ΦΕΚ 409/Β/12.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 8495

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 (Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016», όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή