ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228

Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.(3)

Επιστροφή