ΦΕΚ 51/Δ/14.02.2018

  • 16 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 81737

Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή