ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/09.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 5886

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορί-ων του οικισμού «Πίσω Λειβάδι» της Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή