ΦΕΚ 457/Δ/29.12.2017

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 13631

Μερική ανάκληση αποφάσεων κήρυξης ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς, για εκτάσεις συνολικού εμβαδού 4.790,214 στρ. που εμφανίζονται ως ΑΑ και ΑΝ στους αναρτημένους δασικούς χάρτες της περιοχής του Δασαρχείου Καπανδριτίου -ΔΕ Βαρνάβα και Γραμματικού Δήμου Μαραθώνα και ΔΕ Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού - της ΠΕ Αν. Αττικής.(1)

Επιστροφή