ΦΕΚ 30/Δ/08.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 4429/229114

Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή