ΦΕΚ 376/Β/08.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3791/1388

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Καλλιθέας.(1)

Επιστροφή