ΦΕΚ 34/Δ/08.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 40

Καθορισμός αιγιαλού στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Ιωάννη Καπετανιανών Δήμου Κόφινα.(1)

Επιστροφή