ΦΕΚ 77/Δ/16.02.2018

  • 21 Φεβρουαρίου 2018


Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων «Λεονταρίου» και «Παναγίτσας» που βρίσκονται στην περιοχή επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας 6 Κάντζας Δήμου Παλλήνης (Νομού Αττικής).(1)

Επιστροφή