ΦΕΚ 68/Δ/16.02.2018

  • 21 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 28395

Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Αλεξ/πολης, Δήμου Αλεξ/πολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή