ΦΕΚ 67/Δ/16.02.2018

  • 21 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 35301

Μερική Κύρωση του δασικού χάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για τις τοπικές/δημοτικές κοινότητες που αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή