ΦΕΚ 458/Δ/29.12.2017

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 15445

Μερική κύρωση των δασικών χαρτών δημοτικώνενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού δήμου Μαραθώνα και δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή