ΦΕΚ 33/Δ/08.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 319624

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους-Δολιανών - Ξηροπηγάδου - Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως (Σύμβαση Δ4-06).(2)

Επιστροφή