ΦΕΚ 33/Δ/08.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3591/110402

Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή