ΦΕΚ 31/Δ/08.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 320638

Μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (274 ΟΤΑ) των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν.Μεσσηνίας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θούριας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας) των συμβάσεων (ΕΚΧΑ Α.Ε) με κωδικό Δ4-07 και Μ1-31 (συνημμένα ο πίνακας των ΟΤΑ), άρθρο 17 του ν. 3889/2010.(2)

Επιστροφή