ΦΕΚ 412/Β/12.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΡΟ 64

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης.(1)

Επιστροφή