ΦΕΚ 406/Β/09.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 158/16825

Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.(4)

Επιστροφή