ΦΕΚ 406/Β/09.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. Φ.000.1/5/14464/Σ.1759

Αποστολή, αρμοδιότητες, διάρθρωση και στελέχωση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.(1)

Επιστροφή