ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 5890

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Μάρμαρα ή Λάκκος» της Τοπικής Κοινότητας Καρδιανής Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ».(3)

Επιστροφή